top of page

Andrahandsuthyrning

Policy & ansökan

Vi bor i en unik fastighet som vi är både rädda om och stolta över. Ett led i att ta väl hand om vårt hus är att vi vet vilka som bor i huset och att vi alla bidrar till ett gott boende. Med ett gemensamt regelverk kring andrahandsuthyrning tror vi att omtanke om huset och tryggheten ska öka. 

Ansökan om andrahandsuthyrning

För att styrelsen ska bedöma och bevilja andrahandsuthyrning krävs en skriftlig ansökan från den uthyrande medlemmen. För att ansöka om andrahandsuthyrning behöver du ladda ner och fylla i en ansökningsblankett som du hittar genom att logga in på Mitt HSB, går till Min Bostad, och sedan till Uthyrning i andra hand. Mejla sedan den ifyllda ansökan till styrelseservice.stockholm@hsb.se. De två sista styckena i blanketten fyller föreningen i efter att du har skickat in blanketten till HSB. 

Skäl

I ansökan om andrahandsuthyrningen måste skäl till uthyrning anges. Skäl kan vara något av följande:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller i utlandet samt längre utlandsvistelse.

  • Ålder eller sjukdom. Hyresgästen kan om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, ansöka om andrahandsuthyrning av sin lägenhet

  • Särskilda familjeförhållande och/eller när en boende vill provbo i ett parförhållande

  • Upplåta en lägenhet till en närstående

Ansvar

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du gentemot Brf Pianofabriken för din andrahandshyresgäst. Det finns aldrig något hyresförhållande mellan Brf Pianofabriken och andrahandshyresgästen.

Det innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

  • Att månadsavgiften betalas i tid

  • Eventuella skador i lägenheten och/eller inom/på fastigheten

  • Att inga störningar förekommer

  • Aktsamhet om övriga utrymmen och gårdsmiljö

  • Att informera hyresgästen om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler

Hemförsäkring och andra tips

Det är bra att förbereda uthyrningen i god tid och även välja en hyresgäst du litar på. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för bostaden och vad som händer där även när du hyr ut – eventuella störningar eller obetald månadsavgift kan i värsta fall leda till att du förlorar din bostadsrätt. Hyr du ut till någon du inte känner, är det klokt att ta referenser. Kontrollera också vad din hemförsäkring omfattar vid uthyrning och vilken försäkring andrahandshyresgästen har. Det kan vara lämpligt att den som hyr tecknar en extra ansvarsförsäkring ifall någon större skada skulle inträffa.


Det är också viktigt att reglera åtminstone hyrestid, uppsägningstid och hyra i ett kontrakt som både du och andrahandshyresgästen undertecknar. Hyr du ut möblerat är det bra att även göra en inventarieförteckning.

Avgift för andrahandsuthyrning

BRF Pianofabriken tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften motsvarar hantering och administration av andrahandsuthyrningen. Avgiften för andrahandsuthyrning är 10 % av gällande prisbasbeloppet per år eller delar därav. Vid kortare uthyrning än ett (1) år är avgiften en tolftedel för varje påbörjad månad.

Denna policy för andrahandsuthyrning är antagen av Brf Pianofabrikens styrelse.

bottom of page