top of page

OMBYGGNATION / RENOVERING

Riktlinjer & ansökan

Har du planer på att bygga om eller renovera din lägenhet? Det enda vi ber dig om är att följa de riktlinjer vi satt upp och inkludera följande information för att vi i styrelsen ska kunna godkänna din ansökan så fort som möjligt.

Skriftlig ansökan

  • Enligt våra stadgar så har styrelsen ett ansvar för att känna till och dokumentera ombyggnationer i lgh.

  • Styrelsen behöver en ritning över lägenhetens nuvarande form samt en liknande ritning för hur lägenheten kommer se ut efter planerad renovering/ombyggnation. 

  • Grundläggande är att br-ägaren ansvarar för allt inom lägenheten utifrån originalutformning och ev. ändringar ska anmälas till styrelsen.

  • Styrelsen behöver information inkl. ritningar och kontaktuppgifter till fackman som är anlitad.

  • Alla typer av ombyggnationer ska ske fackmannamässigt och ombyggnationer som innefattar innerväggar ska kunna gå att återställa.

  • Inga ändringar av vatten, avlopp och ventilation får göras och våtrumsarbeten kräver steg för steg dokumentation och bild. Alltså de olika tätskikt som krävs.

  • Ombyggnationer ska ske dagtid, vardagar och i löpande dialog med närmaste grannar.

  • Alla typer av byggmaterial ska löpande tas omhand respektive forslas bort från fastigheten och ej ta allmänna och gemensamma utrymmen i anspråk.

  • Avlopp inom fastigheten och inom lägenheten för ej nyttjas för någon typ av byggrelaterade material såsom färg, gips, puts, skräp och motsvarande.

Ritningar

Länk till stadsbyggnadskontoret där du kan ladda ner ritningar för huset  Byggochplantjansten.


OBS! Glöm inte att logga in samt att ange fastighetsbeteckningen ”Tvålflingan 10” i sökkriterierna.

Ansökan om renovering/ombyggnation

Tack för din ansökan. Vi återkommer snart som möjligt!

bottom of page