top of page

BRANDSYDDSREGLER

Brandskyddsregler är till för att förebygga uppkomst och spridning av en brand samt för att underlätta släckning och utrymning. Vissa regler är allmängiltiga som exempelvis förvaring av brandfarliga vätskor andra är upp till varje fastighetsägare att bestämma.

REGLER FÖR ATT FÖREBYGGA BRANDS UPPKOMST

Ingen utrustning får lagras närmare el-central än 120 cm.
Inget brännbart material får förvaras i driftsutrymmen.
Rökning är förbjudet i allmänna ytor.

 

Brännbart material får inte förvaras i trapphus, källare, vindsgångar. Brännbart material får inte förvaras utomhus intill husfasad.

Intyg för ”heta arbeten” krävs för alla hantverkare som använder svets, värmepistoler eller skärverktyg.

REGLER FÖR ATT MINSKA BRANDSPRIDNING

Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt. Städning skall ske regelbundet.

Efter avslutat installations- eller ombyggnadsarbete skall brandcellsgränser inspekteras och tätas vid behov.

REGLER FÖR ATT UNDERLÄTTA SLÄCKNING

Brandskyddsutrustning får inte blockeras.


Framkörningsvägar för räddningsfordon skall vara framkomliga och vid behov snöröjda.

REGLER FÖR ATT UNDERLÄTTA UTRYMNING

Inga möbler mm får förvaras i utrymningsvägar i källare, vind eller i trapphus.


Inga barnvagnar, pulkor cyklar eller annat får förvaras i allmänna utrymningsvägar.

HANDLINGSPLANER VID BRAND

En handlingsplan beskriver hur man skall agera vid en eventuell brand. Det är viktigt att informera de boende så att det vet hur de skall agera om en brand uppstår.

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

En brand kan växa fort och det gäller att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.

Rädda – varna – larma – släck är normalt den ordning du kan följa om du upptäcker en brand, men den verkliga situationen avgör vilken ordning som är bäst. Är ni flera kan ni hjälpas åt.

 

Brand i kastrull

Lägg på locket eller en brandfilt för att kväva branden. Använd aldrig vatten, eftersom vatten får branden att spridas. Stäng av värmen på spisen.

 

Brand i kläder

Försök att snabbt få ned personen liggande. Kväv elden med en brandfilt eller vad som finns till hands. Släck från huvudet och nedåt.

 

Brand i elektrisk utrustning

Dra ur kontakten innan du försöker släcka. Har du en pulversläckare kan du släcka direkt. Släck med en handbrandsläckare, brandfilt eller genom att hälla på vatten.

 

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och rikta släckmedlet mot lågornas bas. Håll dig under röken.

 

När du inte kan släcka själv

Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

STÄNG DÖRREN – RÖKEN DÖDAR

Stäng in branden

Om du stänger dörren till rummet eller lägenheten där det brinner så hindras spridningen av branden och röken. Se till att alla först har kommit ut.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot brand i cirka 30 min. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Håll dörren stängd och ring 112.

bottom of page