top of page

ORDNINGSREGLER

Föreningens Ordningsregler

Det åligger bostadsrättshavaren att:

 •  Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.

 • Ej använda lägenhet eller lokal inom föreningen för annat ändamal eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende.

 • Att efter kl 22.00 ta särskild hänsyn till ljudnivå i lägenhet eller lokal.

 • Ej lämna port och dörr till vind eller källare olåst samt att ej lämna ut portkod till obehöriga.

 • Ej ställa cyklar eller barnvagnar i port eller trappuppgång.

 • Hushållssopor ska läggas väl inslagna i sopkärlet och returpapper och återvinning ska placeras i därför avsedda behållare.

 • Ej sätta upp blomlådor utanför fönster.

 • Ej belamra entréer eller andra gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter.

 • Direkt anmäla till felanmälan sådan skada som omedelbart måste avhjälpas. Även upptäckt av skadedjur ska anmälas omedelbart.

 • Ta väl hand om sällskapsdjur som hyses i lägenheten och inte rasta dessa på gården. Man får inte heller mata fåglar inom föreningens område.

 • Ej röka i gemensamma utrymmen.

 • Följa de föreskrifter som finns för de gemensamma utrymmen som står till de boendes förfogande.

 • Följa föreningens stadgar.

 

bottom of page